scroll down

Тэхан эмнэлгийг
зорих ёстой шалтгаан

Үзлэгээс эхлэн шинжилгээ хүртэл
ONE-STOP эрүүл мэндийн үйлчилгээ

30 жилийн туршлагатай Тэхан эмнэлгийн мэс засал

Hemorrhoids · Anal fistula · Anal fissure · Ивэрхий Чадварлаг мэс заслын мэргэжилтнүүд

Бүдүүн гэдэсний эндоскопийн үзлэг

Тухайн өдөртөө дурангийн шинжилгээ болон полип арилгах боломжтой

төв ESD

Нэгдсэн үзлэг

Расписание
приемов

Эмчилгээний
мэдээлэл

24시간상담
go top